Plaatsings- en huisvestingsvoorwaarden Plexus

Plexus heeft zichzelf als doel gesteld om studentenorganisaties zo goed mogelijk te faciliteren en hen desgewenst bij te staan in hun voorgenomen plannen/activiteiten. Plexus stelt eisen aan het eigen functioneren. Hier moet tegenoverstaan dat de organisaties die gebruik maken van Plexus ook hun uiterste best doen om een bijdrage te leveren aan de studentenwereld, de Universiteit Leiden en de maatschappij.

Studentenorganisaties kunnen in aanmerking komen voor huisvesting en voor facilitaire ondersteuning als ze:

  1. Kennisverrijkend bezig zijn

  2. Activiteiten organiseren voor de gehele studentenpopulatie

  3. Bijdragen aan universitair beleid

  4. Een humanitaire doestelling hebben

  5. Ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel

 

Plexus is in beginsel niet bedoeld voor studentenorganisaties die: 

  1. In het bezit zijn van een eigen pand

  2. Verbonden zijn aan een faculteit

  3. Als hoofdbezigheid ‘sport’ hebben of alleen voor de gezelligheid bestaan

  4. Alleen bestaan uit leden van één bepaalde studentenvereniging, één bepaalde achtergrond hebben. Alle Leidse studenten ongeacht hun achtergrond moeten kunnen deelnemen aan de studentenorganisatie

  5. Commercieel zijn 

Hoofd Studentencentrum Plexus bespreekt ieder verzoek tot toelating met de Plexus Adviesgroep.
Overigens wordt niet iedere organisatie die aan de doelstellingen voldoet ook altijd automatisch op Plexus toegelaten. Dit is afhankelijk van een aantal praktische factoren die getoetst worden, zoals bijv. het aantal beschikbare kantoren/werkplekken. 

Er is een wachtlijst van organisaties die Plexus willen gebruiken. Het kan zijn dat een organisatie die later op de wachtlijst komt toch als eerste binnenkomt, omdat de organisatie beter voldoet aan deze plaatsings- en huisvestingsvoorwaarden.

 
Laatst Gewijzigd: 18-05-2015